Inkomensverzekeringen

Verzuimverzekering

Inkomensverzekeringen

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het beperken en adequaat aanpakken van ziekteverzuim van hun werknemers. Zo worden werkgevers geacht extra aandacht te besteden aan preventie en re-integratie. Per 1 januari 2004 zijn werkgevers verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van de zieke medewerkers door te betalen. Dit betekent dat verzuim vergaande financiële consequenties kan hebben. Bedrijven binnen het MKB hebben dan ook de volgende behoeften en dus koopmotieven:

 • Ze kunnen of willen zelf het financiële risico van verzuim niet dragen en willen dit risico vervolgens verzekeren
 • Door het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering en een all-in pakket bij een Arbodienstverlener is het mogelijk om de kosten van verzuim te budgetteren
 • Door het afsluiten van een verzuimverzekering en eventuele bijbehorende WGA-producten maakt de betreffende ondernemer de verzekeraar mede belanghebbende van het ziekteverzuim
 • Een betrouwbare verzekeringsadviseur die het bedrijf goed en adequaat kan adviseren

 

UPIVA ontwikkelde de Adviesmodule Sociale Zekerheid (ASZ) om tussenpersonen op een gemakkelijke wijze hun klanten te adviseren op het gebied van inkomensverzekeringen, zonder daarvoor het werk te hoeven doen.

De voordelen voor u:

 • Binnen 24 uur een advies op maat met een vergelijking van de twee beste aanbiedingen.
 • Uitgebreid aantal inkomensverzekeraars en arbodiensten.
 • Een gespecialiseerde partner die goed bereikbaar is en verstand heeft van de materie.
 • Een compleet adviesrapport rekening houdend met uw wensen en die van de eindklant.
 • Een module die de zogenaamde gehele 12-jaars propositie vergelijkt en adviseert (in ontwikkeling).
 • De module kunnen wij opmaken in uw eigen huisstijl.
 • Mogelijkheid om eigen aanstellingen toe te voegen.
 • Geautomatiseerd systeem voor de verwerking van offertes en acceptatiecriteria van verzekeraars.

UPIVA beoogt een voortrekkersrol op het dienstverleningsniveau. Door het zelf regisseren van een actief en structureel schadebeheersingsbeleid gaan wij voor uitstekende service richting uw relaties. Op korte termijn breidt UPIVA de Adviesmodule Sociale Zekerheid uit met de zogenaamde 12 jaarpropositie en de Hiaat- en Excedentverzekering. U heeft dan de mogelijkheid om binnen één portaal alle inkomensverzekeringen te vergelijken en aan te bieden.

 

Wilt u een verzoek tot aanstelling? Maak een afspraak met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken op 088-0008333 of via info@upiva.nl.

UPIVA ondersteunt u met verzekeringssoftware zoals: