V

Zorg

logo upiva

<style> .quicklinks { margin-top: -307px !important; background-color: #9d535300 !important; } .intro-links { padding-left: 190px; color: white; } ul.pdfcontainer { display: flex; margin-top: 40px; } ul.pdfcontainer li { line-height: 22px; text-align: center; } .pdfcontainer a { color: white; font-size: 16px; text-decoration: none; } .pdfcontainer a:hover { text-decoration: underline; } @media screen and (max-width: 31em) { ul.pdfcontainer { display: block; } .cta { height: 900px; } ul.pdfcontainer li { line-height: 30px; } .intro-links { padding-left: 0px !important; } .quicklinks { padding-top: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; } .arrow { line-height: 28px; margin-top: -15px; } .arrow li { padding-left: 17px; } #pg-7080-2, #pg-7080-4, #pg-7080-6 { margin-bottom: 0px; } } </style>

Maximale korting basisverzekering omlaag in 2020

Minister Bruins van Volksgezondheid kondigde vorig jaar al aan dat de korting op zorgcollectiviteiten gaat veranderen. Begin deze week is dit besluit officieel door de Raad van State in de Staatscourant geplaatst en daarmee definitief. Graag informeren wij u over het genomen besluit en de achterliggende afwegingen. De maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat per 1 januari 2020 van 10 naar 5 procent.

Oneigenlijk gebruik

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit bleek dat in ongeveer een derde van de zorgcollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt. Op zich kan een collectieve regeling voor de zorgverzekering een nuttige functie hebben, maar bij het merendeel wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de regeling. Verzekeraars werken aan het uitbreiden van de zorginhoudelijke afspraken.

Huidige omvang niet te rechtvaardigen

De verlaging van de collectiviteitskorting wordt gezien als onderdeel van een gerichte aanpak om weer op een correcte manier invulling te geven aan de zorgcollectiviteiten. Daarbij plaatst de Raad van State wel een kanttekening: ook wanneer het wel gaat om zorginhoudelijke afspraken is een collectiviteitskorting van de huidige omvang niet te rechtvaardigen.

Laatste kans

Een verlaging van de korting moet onbedoeld gebruik tegengaan. Geconstateerd is namelijk dat de bedoelingen van de collectiviteitskorting langere periode niet of nauwelijks gerealiseerd werden. Verder is vastgesteld dat een korting van 10 procent niet bijdraagt aan het realiseren van de oorspronkelijke bedoelingen; een maximum van 5 procent is reëler. Deze verlaging compenseert ongewenste financiële kruissubsidiëring, verhoogt de transparantie van het polisaanbod en biedt betrokkenen tegelijkertijd een laatste kans om het bedoeld gebruik van de collectiviteitskorting aan te tonen.

Vervolgmaatregelen

Er is bewust gekozen om op korte termijn een onderzoek te starten, zodat zorgverzekeraars gedwongen worden om snel beoogde resultaten te boeken. Zorgverzekeraars weten tenslotte al sinds medio 2018 dat deze wijziging vanaf 2020 zal plaatsvinden. Naar verwachting zullen de effecten van deze veranderingen pas eind 2020 zichtbaar zijn. Indien nodig worden er normen ontwikkeld en geïmplementeerd om onbedoeld gebruik tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek naar deze effecten zijn richtinggevend voor de besluitvorming over vervolgmaatregelen.

Wat betekent dit voor uw relaties?

Welke consequenties dit besluit heeft voor de collectiviteitskortingen via de door UPIVA aangeboden collectiviteiten is nog niet bekend. De maximale korting van 5 procent geldt voor de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben tot medio november om hun kortingspercentages te wijzigen. Dan moeten zij ook uiterlijk de premies voor 2020 bekendmaken. Voor de aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars zelf bepalen welke korting ze maximaal geven. Uiteraard zijn wij hierover in gesprek met de verzekeraars. Wij houden u op de hoogte zodra er meer bekend is over de wijzigingen. Heeft u vragen over de zorgverzekering van uw relaties? Bel dan met een van onze specialisten via 088 – 000 8320.

Onderzoek: zorgpremie in 13 jaar bijna 75 procent gestegen

Heeft u in de afgelopen 13 jaar géén gebruik gemaakt van uw (basis)zorgverzekering en heeft u uw eigen risicobedrag niet opgemaakt? Dan is uw zorgpremie in die periode met maar liefst 75 procent gestegen. En ging uw eigen risico wel helemaal op aan zorg, dan is de stijging 68 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse zorgonderzoek van adviesbureau MoneyView.

Zorgpremie veelal omhoog

In 2006 betaalden verzekerden nog € 68,10 per maand voor een basisverzekering (zonder gebruik te maken van zorg). Hun premie voor komend jaar is al € 118,-. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de zorgpremie bijna elk jaar verhoogd, behalve in 2013 en 2014, toen de premie licht daalde. Daar stond tegenover dat het eigen risico wel met € 150 omhoog ging. Sinds 2016 is het verplichte eigen risico gelijk gebleven op € 385. De premies blijven daarentegen nog steeds stijgen.

Premieverschillen groeien

Naast een flinke premieverhoging van 5,6 procent (inclusief het verplichte eigen risico) voor komend jaar en tussen de 2 en 3 procent afgelopen jaar, springt een andere ontwikkeling ook in het oog: namelijk de premieverschillen tussen de basisverzekeringen. Komend jaar kunnen de verschillen in premie zelfs oplopen tot bijna € 30 in de maand. Zo betaalt u voor de duurste naturapolis € 28,45 per maand meer dan de goedkoopste. Bij restitutiepolissen is het maximale verschil € 20,60.

Bij een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze, maar let op: in sommige gevallen moet u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener nog een bedrag betalen als de rekening boven het meest voorkomende tarief voor een behandeling uitkomt.

Overstappen

Ondanks de premiestijgingen is het maar de vraag of mensen daadwerkelijk overstappen. Verzekerden zijn over het algemeen trouw aan hun zorgverzekeraar. Meer dan 60 procent is nog nooit veranderd van verzekeraar. Een vijfde is één keer overgestapt en 17 procent twee keer of meer.

Van 2017 naar 2018 maakte 6,2 procent van de Nederlanders de overstap naar een andere verzekeraar. Acht jaar geleden was het aantal wisselingen het hoogst met 7,2 procent, zo is terug te lezen in een rapport van zorgdatabedrijf Vektis. Onder jongeren en stedelingen is de bereidheid om over te stappen het hoogst. Zij zijn minder loyaal aan hun zorgverzekeraar en maken sneller een vergelijking en overstap.

Acceptatieplicht

Daarnaast speelt mee dat mensen die zorg gebruiken vaak denken dat ze niet kunnen overstappen, omdat zorgverzekeraars een medische selectie hanteren. Dit geldt maar voor weinig aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering geldt sowieso een acceptatieplicht voor de verzekeraars.

Vergelijken loont: deel uw zorgvergelijkers

Gezien de ontwikkelingen op premiegebied loont het voor uw relaties om hun zorgverzekering jaarlijks onder de loep te nemen. Via uw zorgvergelijker(s) kunt u hen daarbij helpen. Hebben uw relaties vragen over (het afsluiten van) hun zorgverzekering? Dan kunnen ze te allen tijde contact opnemen met het zorgteam van UPIVA: 088 – 000 8333 & zorg@upiva.nl.

Reactie UPIVA op plannen rondom collectiviteitsverzekeringen

Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft aangekondigd dat de korting op collectiviteiten gaat veranderen. Het gaat om twee belangrijke voorgestelde wijzigingen per 1-1-2020:

1. De maximale korting op de basisverzekering wijzigt van 10% naar 5%.
2. Verzekeraars moeten duidelijk aangeven op welke basisverzekering de korting is gebaseerd.

Belangrijkste reden voor de minister is het gebrek aan transparantie en het niet daadwerkelijk realiseren van (zorg)inkoopvoordeel. Consumenten zouden niet kunnen zien op welke basisverzekering de collectiviteitskorting gebaseerd is. Daarnaast stelt de minister dat de korting in het leven is geroepen om met een collectiviteit extra (zorg)inkoopvoordeel te kunnen bewerkstelligen. Hij stelt dat daarvan geen sprake is.

Onze reactie

Wij begrijpen de reactie van de minister en de voorgestelde aanpassingen. Al jaren worden collectiviteitskortingen op basis van volume aangeboden zonder dat er sprake is van enige zorginhoudelijke afspraak of extra dienstverlening. Verzekeraars maken gebruik van verkooporganisaties die feitelijk het eigen verkoopkanaal zijn door het aanbieden van korting op één ‘gelabelde’ zorgverzekering. Van onafhankelijk advies, dienstverlening of zorginhoudelijke afspraken is geen sprake. Deze vorm van distributie is feitelijk de basis voor de negatieve beeldvorming rondom collectiviteitskorting.

UPIVA zorgmodule

Wij willen verder gaan dan de voorgenomen (en nu bekende) besluiten van de minister. Wij zijn van mening dat er alleen sprake kan zijn van het kunnen aanbieden van collectiviteitskorting als consumenten en werkgevers daadwerkelijk de gelegenheid krijgen tot onafhankelijk advies via hun adviseur.

Met onze onafhankelijke zorgmodule om zorgverzekeringen te vergelijken én af te sluiten biedt UPIVA al jaren de vereiste transparantie en bieden wij u een marktbrede vergelijking. Daarmee kunt u werkgevers en consumenten onafhankelijk adviseren over alle beschikbare zorgverzekeringen.

UPIVA biedt naast onafhankelijk advies en zorgmodules een uitgebreid pakket aan dienstverlening.

Overleg

UPIVA biedt momenteel ook kortingen aan die hoger liggen dan 5%. Wij gaan hiermee in overleg met zorgverzekeraars. Uiteraard passen we ruim op tijd de zorgmodules en marketingpagina’s aan.