Protocol Volmacht

Protocol Volmacht

Protocol Volmacht

Belang verzekeraars in het product

De verzekeraars waar Mandaat Assuradeuren (fusiepartner van UPIVA) voor optreedt als gevolmachtigd agent hebben een belang in de producten die Mandaat Assuradeuren verkoopt. Onderstaand treft u de verdeling aan.

VerzuimverzekeringVerzekeraarPercentage
UPIVA ComfortAvéro Achmea
Generali
Nationale Nederlanden
40%
30%
30%
UPIVA UitgebreidAvéro Achmea
Generali
Nationale Nederlanden
40%
30%
30%
UPIVA De AmersfoortseDe Amersfoortse Verzekeringen,
onderdeel van ASR Schadeverzekering N.V.
100%
UPIVA Avéro AchmeaAvéro Achmea100%
UPIVA GeneraliGenerali100%
UPIVA De GoudseDe Goudse100%
UPIVA Nationale NederlandenNationale Nederlanden100%
UPIVA ZiekteVerzuimVerZekeringAvéro Achmea
Nationale Nederlanden
55%
45%
WGA Eigen Risico Dragerschap  
UPIVA WGA UitstapverzekeringAvéro Achmea100%
Ziektewet Eigen Risico Dragerschap  
UPIVA ZW ERD-verzekeringAvéro Achmea100%
Ongevallenverzekeringen  
UPIVA 50+ OngevallenverzekeringCHUBB100%
UPIVA Persoonlijke OngevallenverzekeringCHUBB100%
UPIVA Collectieve OngevallenverzekeringCHUBB100%
UPIVA Avéro Collectieve OngevallenverzekeringAvéro Achmea100%
UPIVA Nationale Nederlanden Collectieve OngevallenverzekeringNationale Nederlanden100%

Rol van Mandaat Assuradeuren

Mandaat Assuradeuren treedt op als gevolmachtigde van diverse inkomensverzekeraars. Dit houdt in dat zij werkzaamheden uitvoeren die de verzekeraar gewoonlijk zelf doet. U kunt hierbij onder meer denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Het offreren van verzekeringen.
 • Het accepteren van verzekeringsaanvragen.
 • Het opstellen en versturen van de verzekeringspolis en de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.
 • Het incasseren van de premie(s).
 • Het beoordelen van verzoeken tot (schade)uitkeringen.
 • Het aanpassen of beëindigen van verzekeringen.
 • Productontwikkeling.
 • Rendementsbeheersing.
 • Het onderhouden van een netwerk van bemiddelaars waarmee wij samenwerken.

 

Al deze werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen voeren wij uit namens de verzekeraar. Als u via Mandaat een verzekering afsluit, dan sluit u deze af met de verzekeraar. Zij zijn geen contractspartij bij uw verzekering, slechts uitvoerder namens de verzekeraar. Zij bemiddelen en adviseren niet.

 

Wenst u advies over de door ons aangeboden verzekeringen, dan verwijzen wij u naar uw eigen of één van de andere assurantieadviseurs waarmee wij samenwerken. Ook kunnen zij u helpen (bemiddelen) bij de totstandkoming en uitvoering van uw verzekering. Aangezien Mandaat werkzaamheden namens verzekeraars uitvoert, ontvangen zij hiervoor een volmacht vergoeding van deze verzekeraars. Deze vergoeding is afhankelijk van de producten. Op dit moment is de vergoeding tussen de 10% en 15% van de premie. De vergoeding is tevens afhankelijk van het product, de omvang van het uitbestede werk en de kwaliteit van bedrijfsvoering.

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw polis of overige vragen?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn per e-mail bereikbaar via info@upiva.nl of u kunt bellen naar 088 – 000 83 310.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw tussenpersoon. Zij helpen u dan verder.

Wilt u een wijziging door laten voeren op uw polis? Dan dient u deze per post of via e-mail toe te sturen. Dat mag digitaal naar info@upiva.nl of per post naar:

UPIVA B.V.

t.a.v. afdeling acceptatie / t.a.v. afdeling schade

Postbus 4

3830 AA Leusden

 

U ontvangt dan via uw tussenpersoon een reactie op uw vraag.

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf.
In dit geval behartigt de feitelijk leider uitsluitend en alleen de belangen van UPIVA B.V., waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtgever.

 

Ons beleid

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid. Indien de genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige-documenten worden genomen:

 • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.

 

Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan één van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter onverhoopt niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Zie ook de informatie omtrent ons klachtenbeleid

 

Om u zo snel en zorgvuldig mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw polisnummer, klantnummer en eventueel een schadenummer en -datum.
 • Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht.
 • Contacthistorie met eventueel kopieën van informatie die relevant zijn voor uw klacht.

 

U kunt ons hierover bereiken per telefoon via 088 – 000 83 33 of mailen naar info@upiva.nl. Niettemin dient de uiteindelijke klacht schriftelijk toegezonden te worden. Wenst u ons per post over de klacht te benaderen, dan kan dat uiteraard ook. Ons postadres is:

UPIVA B.V.

t.a.v. de directie

Postbus 4

3830 AA Leusden

 

Het streven van UPIVA is om binnen 14 dagen op uw klacht terug te komen. Indien het nodig is houden wij de wettelijke termijnen voor de behandeling van een klacht aan. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

 

KIFID

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel.: 0900 – 35 52 248

E-mail: info@kifid.nl

Aansluitnummer: 300.014186

UPIVA ondersteunt u met verzekeringssoftware zoals: