Adfiz-document: belang voor u als adviseur

Het belang van een goede zorgverzekering is bekend. Maar een goede collectieve zorgverzekering is dat ook zeker. De definitie van wat een goede collectieve zorgverzekering is, wordt steeds meer bijgesteld.

Belang van een collectieve zorgverzekering
Maar wat is nu echt het belang van een goede collectieve zorgverzekering? “Premie is en blijft altijd belangrijk bij het afsluiten van een zorgverzekering, maar gelukkig wordt het belang van goede voorwaarden en vergoedingen op de specifieke situatie van de werknemer steeds belangrijker”, reageert Jan-Pieter Cnossen, directeur van UPIVA. “Het is een geruststelling wanneer een werkgever het goed voor je geregeld heeft. We worden ouder, moeten langer kunnen doorwerken en daar hebben de werkgever en de werknemer een verantwoordelijkheid in. En daar zit precies het belang van een goede collectieve zorgverzekering. De zorgkosten stijgen jaarlijks. Een goede collectieve zorgverzekering, met de juiste zorginhoudelijke afspraken en aandacht voor preventie, zorgt ervoor dat werknemers langer vitaal kunnen doorwerken. Dat gaat de stijging van eventuele zorgkosten tegen. Goede voorwaarden, zorginhoudelijke afspraken en intermediair advies dragen bij aan het beheersbaar houden van die kosten.”

Verlaging maximale korting
In het licht van de verlaging van de maximale korting van 5% op de basisverzekering, wordt er meer verwacht van de rol en betekenis van een collectieve zorgverzekering. De zorginhoudelijk toegevoegde waarde die een collectiviteit heeft, moet duidelijk blijken uit de rol die wordt gepakt door niet alleen de verzekeraar, maar ook de werkgever en – niet in de laatste plaats – de verzekeringsadviseur.

Zorginhoudelijk laden
De minister van Medische Zorg, Hugo Bruins, koppelt de toekomst van de korting op de basisverzekering rechtstreeks aan het zogenaamd zorginhoudelijk laden van een contract. Het gaat dus verder dan wat er aan vergoedingen in de polis te vinden is. Welke extra zaken worden er door de verzekeraars en de verzekeringsadviseurs ingezet om de vitaliteit van verzekerde werknemers te bevorderen of in stand te houden? Eén van de wegen die daarvoor te bewandelen zijn, is door middel van de (extra) interventies die de verschillende verzekeraars in te zetten zijn.

Adfiz-document
Adfiz heeft een document opgesteld waarin van de grootste verzekeraars de belangrijkste interventies zijn opgenomen. Klik hier voor het document.

Wij verzoeken u ons te voorzien van een (per contract) ingevuld document dat u in de bijlage aantreft. Hierin kunt u aangeven welke afspraken u met de collectiviteit hebt gemaakt over duurzame inzetbaarheid in het algemeen en ingrepen/interventies voor de medewerkers in het bijzonder bij/met de betreffende verzekeraar. Wij willen deze formulieren uiterlijk Q1 van 2020 doorsturen.

Doel van dit ingevulde document
Niet alleen hebben wij dan een dossier dat wij kunnen tonen wanneer de evaluatie van de minister begint om te zien of de kortingen gehandhaafd kunnen blijven. Ook hebben we dan de rol gepakt naar de werkgevers die wij ook van elkaar verwachten; op inhoud en gedegen advies.

Vragen?
Kunnen wij op uw medewerking rekenen? Mocht u vragen hebben, dan helpt ons zorgteam u graag. U kunt dan contact opnemen per telefoon (088 – 000 8320) of e-mail (zorg@upiva.nl).