Recente
nieuwsartikelen

Prinsjesdag 2023 wat verandert er voor jou

Op Prinsjesdag is nieuwe blik geworpen op de begroting van 2024 voor Volksgezondheid met de presentatie van de Miljoenennota. We hebben alle cijfers voor jou doorgespit en de belangrijkste wijzigingen omtrent de Zorgverzekeringswet voor je in kaart gebracht, waaronder de zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag. Wat kun je verwachten in het komende jaar? […]

Update naar aanleiding van Prinsjesdag

Prenatale screening De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt vanaf 1 januari 2023 uitgezonderd van het eigen risico. Dat houdt in, dat wanneer je een medische indicatie voor de NIPT hebt,  de kosten daarvan vanaf 1 januari 2023 niet meer onder je eigen risico vallen. Je krijgt deze dan volledig vergoed. De NIPT vervangt de combinatietest […]

Fietshelm verkleint kans op hersenletsel met 60%

Op 20 april was de eerste Dag van de Fietshelm, georganiseerd door Artsen voor Veilig Fietsen. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met wel 60% en kan veel leed voorkomen, zeker onder kinderen en (oudere) e-bikers. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met wel 60 procent en kan bij een ongeluk veel leed […]

Langetermijn aanpak Covid

Hoewel Corona momenteel onder controle lijkt bekijkt het kabinet nu al hoe we Corona ook in de toekomst onder controle kunnen houden. Daarvoor zijn een aantal kernpunten uitgezet. U vindt ze in dit artikel. Het coronabeleid is aan de ene kant gericht op het voorkomen van maatschappelijke en economische schade voor bedrijven en individuen, het […]

Geen korting meer op de basisverzekering

De Tweede Kamer heeft besloten dat de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 zal worden beëindigd. De collectiviteiten blijven wel bestaan. Zo kunnen u en uw medewerkers alsnog profiteren van korting op de aanvullende verzekeringen. Onlangs is in de Tweede Kamer besloten dat de korting op de basisverzekering met ingang van 1 januari […]

Prinsjesdag 2021: de veranderingen

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. Daarin zijn de plannen voor 2022 kenbaar gemaakt. Ook op het gebied van zorgverzekeringen. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken. Zorgpremie stijgt verder De zorgpremie gaat komend jaar naar verwachting verder omhoog, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Het Ministerie van VWS verwacht dat de nominale premie met € 31,- […]

OHRA: wijzigingen zorgverzekering per 2022

OHRA heeft bekend gemaakt een aantal wijzigingen in de zorgverzekering te gaan doorvoeren per 1 januari 2022. Vorige week hebben de deelnemers aan uw zorgcollectief bij OHRA deze informatie van de verzekeraar ontvangen. Wat verandert er? In 2022 gaat de vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en wijkverpleging van 100% naar 75% als de zorgverlener géén […]

Wijzigingen basisverzekering Nationale Nederlanden per 2022

Van Nationale Nederlanden hebben wij bericht ontvangen welke wijzigingen zij gaan doorvoeren in de basisverzekering vanaf 1 januari 2022. Wat verandert in 2022? Nationale Nederlanden wijzigt de hoogte van de vergoedingen in de basisverzekering voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging (thuiszorg) en fysio- en oefentherapie. Maakt uw klant gebruik van een zorgverlener waar de verzekeraar geen contract […]

Nieuwe naam fusiebedrijf Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep bekend

De nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan na de fusie van de Heilbron Groep en Voogd & Voogd Groep –  waar UPIVA deel van uitmaakt – is vandaag bekend gemaakt: Alpina Group. Beide bedrijven zijn op 8 juni 2021 gefuseerd. Hiermee is een nieuwe groep ontstaan met de financiële en operationele slagkracht voor […]

Vergoeding paramedische herstelzorg na corona jaar verlengd

Covid-19 patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed blijven krijgen uit de basisverzekering. De regeling zou lopen tot 1 augustus 2021, maar wordt op verzoek van de Tweede Kamer verlengd tot 1 augustus 2022. “Het is belangrijk dat patiënten die in de tweede of derde golf ernstige […]