Arbo

Arbodienstverlening als prioriteit

Wij vinden het erg belangrijk dat werkgevers het belang van arbodienstverlening inzien. Daar ligt een belangrijke rol weggelegd voor u als intermediair. In de advisering is dit onderwerp vaak nog ondergeschikt. De toegevoegde waarde zit hem voor de werkgever in de kracht van de dienstverlening, niet van de verzekering.

Volledige keten

MKB’ers weten zich vaak geen raad als ze te maken hebben met arbeidsongeschiktheid. Daarom is het van belang om de volledige keten goed in te richten. Dat kan bij Alpina@Work.

Kennis van het intermediair

Het is natuurlijk een goede zaak als u de arbodienstverlening vaker meeneemt in uw adviesgesprek. Werkgevers hebben veel vragen als het gaat om alles op het gebied van arbo. Ze willen de zaken voor hun personeel goed voor elkaar hebben en moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. Een werkgever kan dat niet allemaal zelf optuigen, daar heb je experts voor nodig. Wanneer een werkgever dit pas organiseert als hij wordt geconfronteerd met een zieke werknemer, is het vaak te laat.

Alpina@Work is de ontzorger van de werkgever én de werknemer.

Meer informatie vindt u op hun website.