Alpina@Work

Wij begeleiden u en uw medewerkers in het verzuimproces. Van ziekmelding tot re-integratie traject

Naar Alpina@Work

Alpina@Work is er voor u als werkgever. Om alles op een rijtje te zetten rond ziekte en verzuim van uw medewerkers. Om te kijken hoe u het op dit moment geregeld heeft en welke risico’s u draagt. Om de verzuimsituatie binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Om een risico inventarisatie uit te voeren. En om u goede verzuimdienstverlening te adviseren die helemaal past bij uw bedrijf.

Verzuimverzekering

Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw werknemer(s) onder controle houden. Alpina@Work geeft u, als werkgever, inzicht in de risico’s die u loopt en helpt u bij het kiezen van de juiste oplossing.

Lees meer

WGA eigen risicodragerschap

Als ondernemer betaalt u aan het UWV een gedifferentieerde WGA-premie voor uw werknemers.

Lees meer

Verzuimsignaal en Xpert Suite

Alpina@Work maakt gebruik van Verzuimsignaal en Xpert Suite, hiermee is uw verzuim inzichtelijk en wordt u gewezen op de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Lees meer

RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers. Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak.

Lees meer

PMO

De gezondheid van uw medewerkers heeft invloed op hun productiviteit en arbeidsgeschiktheid. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt u in kaart hoe gezond en vitaal jouw organisatie is.

Lees meer

Ziektewet

Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw werknemer(s) onder controle houden. Alpina@Work geeft u, als werkgever, inzicht in de risico’s die u loopt en helpt u bij het kiezen van de juiste oplossing.

Lees meer

De Praktijk

Om u maar ook uw werknemers het beste te kunnen bieden bij ziekte en verzuim gaan wij net een stapje verder. Met ontzorgen bedoelen we ook echt ontzorgen. Wij proberen net dat steentje bij te dragen om het voor u wat gemakkelijker te maken. Maar dat kunnen we u natuurlijk het beste vertellen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden

praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld

“De huidige WIA regeling zorgt ervoor in geval van ernstige ziekte dat iemand vervroegd gebruik kan maken van de wet volledige arbeidsongeschiktheid (IVA). Het aanvragen daarvan levert nogal eens problemen op omdat specialisten een formulier moeten tekenen en daarmee aangeven dat iemand volledig uitbehandeld is. Toch is het ons al een aantal keer gelukt om een vervroegde IVA erdoor te krijgen. Prettig voor de werkgever omdat dat lastenverlaging betekent, maar vooral prettig voor de werknemer omdat het reintegratie traject kan worden overgeslagen.”

Praktijkvoorbeeld

“Wanneer er een vermoeden is van psychische klachten, kunnen wij in een heel vroeg stadium Henrich Leenders inschakelen. Hij is psychosociaal therapeut en kan er dus heel vroeg bij zijn als het gaat om bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Om te voorkomen dat zo’n conflict gaat leiden tot langdurig ziekteverzuim, kan hij ingezet worden voor bemiddeling, maar kan ook de bedrijfsarts vroegtijdig worden ingezet in overleg met de werkgever. Vroeg schakelen betekent ook hier een flinke besparing op verzuim kosten.”

Praktijkvoorbeeld

“Een automonteur met rugklachten vraagt om fysiotherapeutisch onderzoek. Door onze samenwerking met verschillende partners kunnen wij op heel korte termijn zo’n onderzoek laten uitvoeren. Soms moeten ook de arbeidsomstandigheden worden bekeken en mogelijkheden tot aanpassing van de werkplek. Ook daarbij zijn onze lijnen kort. We kunnen snel de juiste persoon inschakelen zodat u geen dag teveel zonder medewerker zit.”

Laat u vrijblijvend informeren door onze Zorg specialisten.