De MKB verzuim ontzorg verzekering

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers ervoor kiezen om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar te verzekeren via een nieuwe verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Een nieuwe verzuimverzekering voor de ondernemer die zich graag met zijn eigen business wil bezighouden

Al jaren liep er een discussie tussen de overheid en werkgeversorganisaties over de verplichting voor vooral kleine werkgevers om bij ziekte van een werknemer het salaris twee jaar door te betalen. Eind vorig jaar kende deze discussie een verrassend slot: de loondoorbetalingsplicht van twee jaar blijft
gehandhaafd, maar de werkgever krijgt bij verzuim op alle fronten hulp bij de re-integratie van zijn zieke medewerkers.

Het Verbond van Verzekeraars, de overheid en werkgeversorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt en vanaf 2020 komt er een nieuwe verzuimverzekering/dienstverlening waarin dit geregeld wordt.

De bijzonderheden:

  • De werkgever krijgt vanuit de verzekeraar een actieve en professionele ondersteuning op het gebied van re-integratie van de zieke werknemer. Bij langdurig verzuim krijgt iedere zieke werknemer begeleiding van een speciale casemanager.
  • De kosten van deze re-integratie activiteiten (voor zowel terug naar het eigen werk of een tweede spoortraject) komen voor rekening van de verzekeraar.
  • De overheid stelt jaarlijks (vanaf 2021) € 450 miljoen beschikbaar om de kosten voor werkgevers te verlagen. Met de ongeveer beschikbare € 1.000,- per werkgever kan deze de nieuwe verzuimverzekering geheel of gedeeltelijk bekostigen.
  • Deze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is poortwachterproof. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.
  • Er zijn afspraken gemaakt om onverwachte stijging van de premies voor de verzuimverzekering te beperken.

Samengevat

Kortom een unieke kans voor werkgevers om hun loondoorbetalingsplicht van twee jaar adequaat te verzekeren en gebruik te maken van ontzorging bij langdurige ziekte van hun werknemers.

Wij zijn samen met onze risicodragers nieuwe producten aan het ontwikkelen en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!