Eigen risico in 2022

De afgelopen jaren is het verplichte eigen risico gelijk gebleven op € 385,-. In de wet is het zo geregeld dat het eigen risico meebeweegt met de zorgkosten. Aangezien de zorgkosten blijven stijgen, is de vraag opgekomen of het eigen risico zal stijgen. Er werden in de verschillende media bedragen genoemd die variëren van € 400 tot zelfs € 450.

Dat zou in dat laatste geval een verhoging van bijna 17% betekenen! Na alle ophef heeft de 2e Kamer van zich laten horen en middels een motie aangegeven helemaal geen verhoging van het eigen risico te willen. Minister Van Ark heeft dus een duidelijke opdracht gekregen en heeft aangegeven de wens van de Kamer te volgen. Het lijkt er dus op dat de discussie, althans voorlopig, weer voorbij is.

Invloed op zorgpremie

Mocht de beslissing ook met Prinsjesdag nog definitief zijn en het eigen risico blijft ook in 2022 op € 385,- staan, dan zal dat betekenen dat de zorgpremie weer omhoog gaat. De verzekeraars zullen hun premies weer moeten vaststellen en september is het laatste moment waarop alles voor hen duidelijk moet zijn.

Afgelopen jaren is de zorgpremie gestegen terwijl het eigen risico nagenoeg gelijk bleef. De premie van de basisverzekering steeg met gemiddeld € 4,82 per maand, wat neerkwam op een stijging van zo’n 4 procent.

Zodra de discussie in politiek Den Haag weer losbreekt, zullen wij dit delen via de nieuwsbrief.

Bron: Zorgwijzer, AD & SP