Fraudebeleid

Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en UPIVA heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen.

Bijvoorbeeld mensen die bij een schade meer claimen dan feitelijk het geval is, die een andere voorstelling van zaken geven of die bewust een nota vervalsen.

Fraude verhoogt de druk op de premies. En dat merkt niet alleen die enkele frauderende klant, maar ook het overgrote deel van onze klanten.

Fraudebestrijdingsbeleid

UPIVA neemt preventief maatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen en te beheersen, zodat wij de producten voor welwillende verzekerden betaalbaar kan houden. Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. UPIVA handelt naar het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit 2012.

Wanneer UPIVA een geval van verzekeringsfraude vermoedt, wordt een onderzoek ingesteld. In dat geval wordt altijd contact opgenomen met de klant. De betrokkene(n) krijgen de uitkomst(en) van ons onderzoek dan schriftelijk toegestuurd.

Fraude

Bij bewezen fraude hebben wij het recht de volgende maatregelen te treffen:

  • Wij vergoeden niet. Als er al is uitgekeerd, vorderen wij de uitkering terug. Gemaakte onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek verhalen wij.
  • Wij beëindigen direct de verzekering(en) waarop de fraude is gepleegd. Ook beëindigen wij mogelijk andere verzekeringen van de betreffende verzekeringnemer bij UPIVA.
  • Wij maken een interne vermelding in het Incidentenregister van UPIVA.
  • Wij zorgen voor externe vermelding bij het Centraal Informatie Systeem (CIS).
  • Wij zorgen voor een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.
  • Wij doen aangifte bij de politie, bijvoorbeeld van oplichting en/of valsheid in geschrifte.

Fraude melden

Wilt u een eventuele fraude bij ons melden, stuurt u dan een e-mail naar info@upiva.nl. Meldt u een fraude dan verzekeren wij u dat wij met de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk omgaan.

Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.