Geen korting meer op de basisverzekering

De Tweede Kamer heeft besloten dat de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 zal worden beëindigd. De collectiviteiten blijven wel bestaan. Zo kunnen u en uw medewerkers alsnog profiteren van korting op de aanvullende verzekeringen.

Onlangs is in de Tweede Kamer besloten dat de korting op de basisverzekering met ingang van 1 januari 2023 zal worden beëindigd. Momenteel bedraagt de maximum korting op de basis verzekering 5%. Voor de aanvullende verzekeringen blijven kortingen wel bestaan.

Verzekeraars bekijken momenteel ook in hoeverre deze korting nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de deelnemers. Belangrijk is te weten dat de collectiviteiten vanaf komend jaar blijven bestaan en dat voordelen voor deelnemers met name bestaan uit kortingen en extra’s op de aanvullende verzekeringen en onze dienstverlening: direct contact en een antwoord op zorgverzekeringsvragen.