Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Wij hechten enorm veel waarde aan de manier waarop wij onze dienstverlening naar onze adviseurs communiceren. Deze dient transparant, duidelijk en correct te zijn. Dit toetsen wij periodiek.

Klachten

Mocht dit echter niet het geval zijn, wilt u ons dit dan direct laten weten? Wij stellen dan alles in het werk om deze klacht zo snel mogelijk op te lossen. Wij slaan de klachten tevens op via onze klachtenregistratie.

Om u zo snel en zorgvuldig mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw polisnummer, klantnummer en eventueel schadenummer en datum.
  • Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht.
  • Contacthistorie met eventueel kopieën van informatie die relevant zijn voor uw klacht.

U kunt ons telefonisch bereiken via 088 – 000 83 20 of stuur een e-mail naar klachten@upiva.nl. De uiteindelijke klacht dient schriftelijk toegezonden te worden via e-mail of per post. Ons postadres is:
UPIVA B.V.
t.a.v. de directie
Postbus 4
3830 AA Leusden

Binnen twee dagen na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een bevestigingsbrief van ons. Het streven van UPIVA is om binnen 14 dagen inhoudelijk bij u erop terug komen. Indien het nodig is houden wij de wettelijke termijnen voor de behandeling van een klacht aan. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
KIFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900 – 35 52 248
E-mail: info@kifid.nl
Aansluitnummer: 300.014186