migratie voogd adviseurs

Beste relatie,

Om de samenwerking met UPIVA formeel aan te gaan, vragen we u om twee overeenkomsten te ondertekenen.
Deze overeenkomsten vindt u terug bij Stap 1. Na ondertekening kunt u deze uploaden.


Eventuele vragen kunt u voorleggen aan imbeheer@upiva.nl.

Akkoord?
Gaat u akkoord met de overeenkomst? Dan ontvangt u een kopie van de geüploade overeenkomsten, het welkomstbericht met aanvullende informatie en de door u opgegeven informatie.
Indien u Aevitae-verzekerden heeft over gezet naar ons, verwerken we deze in onze administratie. Hiermee maken we het voor u inzichtelijk.

Niet akkoord?
Gaat u niet akkoord met deze overeenkomst, dan kunnen we de samenwerking met u niet aangaan. Wij geven de verzekerden terug aan Aevitae en trekken we de afgegeven vergelijkers in.

Met vriendelijke groet,

UPIVA B.V.