Prinsjesdag 2019: werk & inkomen

Wat hebben de plannen van het kabinet voor gevolgen voor onze portemonnee en die van werkgevers? UPIVA heeft het voor u allemaal gevolgd en hier verzameld in een overzicht.

Werk

ZZP’ers verliezen fiscale voordelen
Zelfstandigen betalen over € 7.280 winst geen belasting. Dat gaat de komende tien jaar in stapjes omlaag naar zo’n € 5.000,-.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting gaat later en minder omlaag. Bedrijven met winst boven de € 200.000,- betalen ook in 2020 25 procent belasting in plaats van de beloofde 22,5 procent. In 2021 wordt dat 21,7 procent in plaats van 20,5 procent.

Langer geboorteverlof voor partners (WIEG, Wet invoering extra geboorteverlof)
Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald. “Door het langere geboorteverlof kunnen moeders, hun partner en het kind met elkaar een goede en mooie start maken’’, zegt vader en minister Koolmees

Een langer geboorteverlof zorgt ervoor dat moeders, hun partner en het kind meer tijd samen hebben. Zo kan een goede band ontstaan tussen de ouders en het kind. Ook kunnen taken in en rond het huis vanaf het begin al eerlijker worden verdeeld.

Toekomstbestendig pensioen
Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker en toekomstbestendig. Door het akkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen mensen tot aan hun pensioen blijven werken.

Lagere ww-premie bij vast contract
Werkgevers betalen in 2020 minder ww-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit.

Dit is 1 van de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen.

De verzuim-ontzorgverzekering
Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe verzuim-ontzorgverzekering voor het MKB. Het doel van deze verzekering is om de (MKB-) werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen in hun re-integratieverplichtingen.

Transitievergoeding
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Vergeet deze niet aan te vragen.

Compensatieregeling voorkomt extra kosten werkgever
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na twee jaar ziekte.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

WAB
Per 1 januari 2020 treedt het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans in werking.
In deze wet zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • ontslag- en transitievergoeding;
 • tijdelijk personeel en ketenbepaling;
 • payrollmedewerkers en oproepkrachten;
 • WW-premie.

Inkomen

Koopkracht
Een doorsnee huishouden zou er gemiddeld 2,1 procent op vooruit moeten gaan. Dit betekent dat de helft van de huishoudens volgend jaar er meer bij krijgt dan 2,1 procent en de andere helft juist minder dan dat percentage. Het koopkrachtcijfer is flink hoger dan de stijging van 1,2 procent die aanvankelijk nog werd verwacht.

Werkenden zouden er 2,4 procent op vooruit moeten gaan. Gepensioneerden staan geraamd op 1,1 procent. Tweeverdieners gaan er met 2,3 procent het meeste op vooruit, alleenstaanden blijven hangen op 1,7 procent.