Provisie afspraken

Al een aantal jaren liggen de provisies op zorgverzekeringen onder druk. UPIVA is met verzekeraars in gesprek over duurzame provisie afspraken waarmee we meerdere  jaren kunnen werken. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de belangen van u als intermediair en het betaalbaar houden van de zorgverzekeringen.

Avéro en Zilveren Kruis kenden verschillende regelingen. Deze regelingen zijn zoveel mogelijk teruggebracht naar een regeling met een vast bedrag per verzekerde. Deze regeling geldt niet voor de afspraken die gemaakt zijn in verband met de overvoerregeling van Avéro en Zilveren Kruis.

Met OHRA en Nationale-Nederlanden zijn wij een provisieregeling overeengekomen die voor drie jaar is gegarandeerd. De provisieregeling met OHRA en Nationale-Nederlanden is aan elkaar gelijk.

Collectiviteiten

Collectiviteiten, en dan met name de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen, staan al enige tijd ter discussie. Waar in het verleden korting werd gegeven om groepen verzekerden te binden, wordt er in de discussie nu op aangestuurd dat er ook sprake moet zijn van een zorginhoudelijk belang. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om collectiviteiten af te sluiten op bijvoorbeeld werkgeversniveau voor medewerkers. UPVIA heeft veel expertise in huis op de collectieve markt. Heel erg graag helpen we u bij het afsluiten en ondersteunen daarvan. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Veranderingen 2019

Wilt u alle veranderingen (provisie & kortingen) bekijken voor de zorgverzekeringen van 2019? Klik dan hier.