RiskInControl

Risicomanagement voor elk kantoor

RiskInControl is de pragmatische risicomanagement oplossing voor de assurantie- & risicomanagement adviseur.

Het cloudplatform biedt het gereedschap, standaarden en best practices om risico’s bij uw opdrachtgever werkelijk onder controle te krijgen.

Risico-inventarisatie & advies

Een klant heeft behoefte aan risicomanagement. Een verzekering is slechts één van de maatregelen om risico’s te beheersen. Uiteindelijk wil een klant niet dat er bijvoorbeeld brand ontstaat of mensen verongelukken.

RiskInControl helpt met risico-inventarisaties, het geven van een advies en helpt met o.a. dashboards beslissingen te ondersteunen.

Van advies naar actie

Veel opdrachtgevers hebben er moeite mee om een advies in actie om te zetten. Daarom kunt u uw klant tevens een managementomgeving bieden die helpt om risico’s daadwerkelijk aan te pakken. Uw klant kan naar behoefte risico’s en maatregelen aanvullen die het behalen van zijn doelen in gevaar kunnen brengen. Hierbij wordt uw klant geholpen met standaarden en best practices en een managementomgeving.

U houdt goed zicht op de status en de situatie bij uw klant, kunt proactief adviseren en bouwt een lange termijn relatie op.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die risicomanagement en specifiek RiskInControl u kunnen bieden? Neem dan deel aan één van onze events over RiskInControl.