Update naar aanleiding van Prinsjesdag

Prenatale screening

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt vanaf 1 januari 2023 uitgezonderd van het eigen risico.

Dat houdt in, dat wanneer je een medische indicatie voor de NIPT hebt,  de kosten daarvan vanaf 1 januari 2023 niet meer onder je eigen risico vallen. Je krijgt deze dan volledig vergoed. De NIPT vervangt de combinatietest in de basisverzekering. Deze wordt dus vanaf 2023 niet meer vergoed.

Herstelzorg na corona

De vergoeding voor herstelzorg na ernstige corona (conditieverlies, vermoeidheid- en benauwdheidsklachten) wordt verlengd tot 1 augustus 2023. De behandeling kan bestaan uit extra fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Farmacie Vitamine D

De overheid haalt alle vitamine D middelen uit het basispakket. Dat betekent dat 1 januari 2023 de basisverzekering geen vitamine D middelen meer vergoedt. Ook niet als zijn voorgeschreven door je arts. Vitamine D is wel zonder recept te halen bij supermarkt, drogist of apotheek.

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden (geneesmiddelen met) vitamine D op voorschrift nog wel. Meestal tot een maximaal bedrag.

Voetzorg

Eerst werd u voetzorg alleen maar vergoed bij vastgestelde diabetes met daarbij een verhoogd risico op voetulcus (diepe ontsteking aan de voet). Vanaf 2023 krijgt is er ook een vergoeding bij andere aandoeningen of door een medische behandeling en daarbij een verhoogd risico op een voetulcus.

Let op

De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Het kan dus zijn dat er nog iets wijzigt.