Volmacht

Volmacht

Volmacht via Mandaat Assuradeuren

De Adviesmodule Sociale Zekerheid (ASZ) is ontwikkeld om tussenpersonen op een gemakkelijke wijze hun klanten te adviseren op het gebied van inkomensverzekeringen, zonder daarvoor het werk te hoeven doen. De tussenpersoon kan een verscheidenheid aan producten in de volmacht van Mandaat Assuradeuren afsluiten. De adviesmodule maakt het mogelijk om een offerte samen te stellen voor een verzekeringspakket binnen de sociale zekerheid. Verzekeringsadviseurs kunnen hiermee de klant voorzien van een offerte voor:

 

  • verzuimverzekering;
  • een Arbopakket;
  • collectieve ongevallenverzekering;
  • WIA-oplossingen (in ontwikkeling).

 

Mandaat Assuradeuren  heeft volmachten van Avéro Achmea, Chubb, De Amersfoortse/ASR en Nationale-Nederlanden. Op het gebied van Arbodienstverlening werkt UPIVA samen met De Verzuimeconoom en Perspectief. Deze producten in de ASZ zijn alleen via een tussenpersoon af te sluiten.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

De verzekeraar is de risicodrager van de verzekering. De verzekeraar heeft ook het recht om controles uit te voeren bij Mandaat Assuradeuren en, indien nodig, instructies te geven. Mandaat Assuradeuren moet deze instructies binnen 45 dagen uitvoeren.

 

Mandaat Assuradeuren kan voor u vrijblijvend een offerte samenstellen voor de verzuimverzekering. Indien u een offerte wenst kunt u het onderstaande aanvraagformulier naar ons opsturen.

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf.
In dit geval behartigt de feitelijk leider uitsluitend en alleen de belangen van UPIVA B.V., waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde als volmachtgever.

 

Ons beleid

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid. Indien de genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige-documenten worden genomen:

  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.

 

Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan één van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

UPIVA ondersteunt u met verzekeringssoftware zoals: