Voor- en nadelen van particuliere klinieken

Steeds meer mensen hebben particuliere klinieken ontdekt voor hun behandelingen. In de ziekenhuizen zijn lange wachtlijsten vanwege de coronacrisis. In particuliere klinieken is meer ruimte voor behandelingen aangezien daar geen coronapatiënten worden opgenomen. Vaak wordt gedacht dat deze klinieken duur zijn en niet onder de dekking van de zorgverzekering vallen. Dit is niet helemaal waar.

Specialisme

Over het algemeen zijn particuliere klinieken meer gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden, terwijl ziekenhuizen meer in de breedte opereren. Er kan een onderscheid gemaakt worden in twee soorten particuliere klinieken: zelfstandige behandelcentra (ZBC) en privéklinieken. Het grootste verschil is dat in een ZBC minimaal twee medisch specialisten moeten werken. Dat zijn artsen die ook in dezelfde functie in een ziekenhuis hadden kunnen werken. In een privékliniek kan je ook als basisarts of ander type zorgverlener aan de slag. Denk daarbij aan fysiotherapeuten of verpleegkundigen.

Kennis en ervaring

Door de specialistische aard van particuliere klinieken is er veel kennis over en ervaring in dat ene vakgebied opgedaan. Er wordt ook vaak eerder gebruik gemaakt van de nieuwste behandelmethoden. Door het specialistische karakter van particuliere klinieken kunnen mensen met verschillende aandoeningen hier niet altijd terecht. In een ziekenhuis werken verschillende specialisten samen, waardoor ze meer complexe zorg kunnen leveren. Particuliere klinieken beschikken daarnaast niet over een intensive care. Bij ernstige complicaties moeten patiënten alsnog worden overgebracht naar een ziekenhuis.

Wat wordt vergoed?

De zorgverzekering vergoedt alleen medisch noodzakelijke behandelingen. Je hebt dus een verwijzing van de huisarts nodig. Dit betekent niet automatisch dat alle behandelingen vergoed worden. Er moet worden gekeken naar welke zorg er in de gekozen zorgverzekering zit en of de verzekeraar een overeenkomst heeft met de kliniek. Is het onduidelijk of de behandeling vergoed gaat worden, neem contact op Heilbron (088 – 12 10 222) om uit te zoeken waar je het beste terecht kunt. Dat voorkomt een onverwachte en mogelijk forse rekening op de deurmat.

Bron: Wegwijs