Waarom kiezen we vaker voor een aanvullende zorgverzekering?

De aanvullende verzekering is in 2021 bezig aan een verrassende opmars. Het aantal mensen dat aanvullend verzekerd is, groeide met 1,7% naar in totaal 84,9%.

Vooral pakketverzekeringen, waarin mondzorg en fysiotherapie zijn meegenomen, winnen aan populariteit. Het aantal mensen dat overstapte van verzekering of verzekeraar bleef min of meer gelijk ten opzichte van voorgaande jaren.

Fysiotherapie

Waar veel verzekerden in de afgelopen jaren juist de keuze maakten om te besparen op hun aanvullende verzekering, zien we in 2021 een omgekeerde reflex. In hoeverre speelt corona hierin een rol? Zeker is in ieder geval dat de aanvullende dekking voor fysiotherapie in trek is. Ervaar je uiterlijk vier maanden na het vaststellen van corona nog fysieke klachten, dan kom je in aanmerking voor een verwijzing naar de fysiotherapeut.

Binnen de herstelperiode heb je vervolgens recht op maximaal 50 behandelingen, en je moet als patiënt binnen één maand na de verwijzing zijn gestart. Kom je niet in aanmerking voor deze vergoeding is het wellicht mogelijk om gebruik te maken van de fysiotherapie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Minder mensen besloten tot een verhoogd eigen risico in 2021, vermoedelijk met het oog op hogere zorgkosten. Het eigen risico heeft direct invloed op de hoogte van de maandelijkse zorgpremie. Met de afname van het aantal personen met een verhoogd eigen risico, kan worden geconcludeerd dat meer mensen verwachten een beroep te moeten doen in 2021.

Elk jaar blijft het vergelijken van de zorgverzekering daarom interessant. Zowel voor de basis- als aanvullende verzekering kunnen prijsverschillen oplopen tot tientallen euro’s per jaar.

Bron: Nationale Zorggids