[Column Michiel Blankvoort] Adviseur, leg de focus niet op de verzekering

“Als directeur van De Verzuimeconoom vind ik het natuurlijk belangrijk dat werkgevers het belang van arbodienstverlening inzien. Daar ligt een belangrijke rol weggelegd voor het intermediair. Ik merk echter dat in de advisering veel aandacht uit gaat naar de verzuimverzekeringen en de arbodienstverlening vaak ondergeschikt is in het gesprek. In mijn optiek een gemiste kans. De toegevoegde waarde zit hem voor de werkgever in de kracht van de dienstverlening, niet van de verzekering. De verzekering keert wel uit. MKB’ers weten zich vaak geen raad als ze te maken hebben met arbeidsongeschiktheid. Daarom is het van belang om de volledige keten goed in te richten. Om die reden komt Minister Koolmees in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland met de ontzorgverzekering. Daar gaat het ook om de dienstverlening. Dat is iets wat de dienstverlener doet en niet de verzekering/verzekeraar.”

Intermediair mist kennis

“Dat adviseurs regelmatig arbodienstverlening niet meenemen in hun adviesgesprek heeft vaak te maken met een stuk gemis van kennis en kunde op dat vlak. Geen kritiek, slechts een constatering. Ik spreek regelmatig werkgevers die vragen waarom ze een arbocontract hebben. Aan de ene kant wil je als werkgever zaken goed voor jouw personeel geregeld hebben en aan de andere kant moet je aan bepaalde verplichtingen voldoen. Een werkgever kan dat niet allemaal zelf optuigen en daar heb je experts voor nodig. Wanneer een werkgever dit pas organiseert als hij wordt geconfronteerd met een zieke werknemer, is hij te laat.”

“Personeel is het goud van de werkgever”

“Het belang wordt in deze tijd alleen maar groter. Bedrijven kampen met personeelsproblemen. Wanneer mensen overbelast uitvallen, heb je een groot probleem. Het verzuim én het psychische verzuim lopen op. De werkdruk wordt hoger, want er missen ‘handjes’ op de werkvloer. Het personeel is het goud van de werkgever. Dat moeten ze beseffen en daar moeten ze (preventieve) maatregelen voor treffen. U als adviseur kan hen op het belang en die verantwoordelijkheid wijzen.”

Kennissessies voor adviseurs

“Als ik roep dat adviseurs meer aandacht moeten besteden aan arbodienstverlening, dan is het niet aan mij om vervolgens vanaf de zijlijn toe te kijken. Om die reden willen wij gratis kennissessies aanbieden voor het intermediair. Op vrijdag 14 juni vindt de eerste sessie plaats in Leusden. Laten we er samen voor zorgen dat arbodienstverlening bij de werkgevers tussen de oren gaat zitten. Zie ik u dan?”

Michiel Blankvoort, directeur De Verzuimeconoom

Kennissessie Arbodienstverlening

Tijdens de kennissessie ‘arbodienstverlening’ op vrijdag 14 juni bespreken we onder andere:

  • Actualiteiten
  • Belang van dienstverlening
  • Wat moet je als werkgever regelen in de gehele keten?
  • Wettelijke verplichtingen
  • Overige aandachtspunten

Klik hier om naar onze eventpagina te gaan en u in te schrijven voor de kennissessie op 14 juni!