Verzuim in Nederland stijgt verder door

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018. Dit was 3,8 % in 2017. Met name grote bedrijven veroorzaken deze stijging. Daar is het verzuim inmiddels 5%. In 2017 was dat 4,3 % en in 2016 nog 3,9%. Met 3,8% is het verzuim in het laagst bij organisaties met maximaal 200 werknemers. Maar ook hier is een stijging ten opzichte van 2017 (3,5%) en 2016 (3,3%).

Zorgelijk

Uit cijfers blijkt dat het verzuim blijft stijgen ondanks de groei van de economie. En hoe meer medewerkers, hoe hoger het verzuim is. Ook de verzuimfrequentie ligt hoger naarmate de organisatie meer werknemers in dienst heeft: 0,27 ziekmeldingen per werknemer per jaar bij kleine organisaties tot 1,02 keer bij grote.
Het verzuim is het hoogst in de zorg en in de niet-commerciële dienstverlening.

De reden voor lager verzuim bij kleinere bedrijven kan liggen in de betrokkenheid van werknemers. De gevolgen van het verzuim zijn echter vaak groter dan bij grotere werkgevers. Denk hierbij aan productieverlies en extra werkdruk op de collega’s die het werk van de verzuimende collega moeten overnemen. En de kosten van verzuim drukken zwaarder op de organisatie.

Psychische klachten

Een belangrijke oorzaak van het gestegen verzuim is de langdurige griepgolf van begin 2018, Bij langdurend verzuim maken psychische klachten 30% van het totaal uit en dit komt neer op een verzuimduur van gemiddeld 225 dagen. Bij kleinere werkgevers tot 200 werknemers bestaat hiervan 25% uit stressgerelateerde klachten, zoals overspannenheid en burn-outklachten. Ten opzichte van 2017 (24%) en 2016 (22%) is dit ook gestegen. Deze vorm van langdurig verzuim is echter wel door werkgevers te beïnvloeden.

De in 2017 gewijzigde Arbowet en het aangescherpte toezicht van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) hebben nog niet gezorgd voor een dalend verzuim.

bron: ArboNed