De grootste misverstanden rond de zorgverzekering op een rij

Wat valt onder je basisverzekering en wat niet? En hoe zit het met de aanvullende verzekering? Marktbureau Q&A Insights & Consultancy onderzocht het en deed een greep uit de ‘missers’.

Ziekenhuisbezoek gaat af van je eigen risico

Bijna een derde van de ondervraagden in dit onderzoek denkt dat een ziekenhuisbehandeling op afspraak (bijvoorbeeld als je een foto moet laten maken) niet van zijn eigen risico afgaat. Nog eens 14 procent twijfelt of dit het geval is. Klopt het of niet?
Het juiste antwoord: ja, ziekenhuisbezoek gaat ten koste van het eigen risico. Dat kan nuttig zijn als je volgend jaar je eigen risico wilt verhogen, om zo een (iets) lagere zorgpremie te krijgen. Nog iets om te onthouden: sommige kleine behandelingen kun je door de eigen huisarts laten uitvoeren. Dat scheelt, want een huisartsbezoek gaat niet ten koste van je eigen risico.

De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering

Maar liefst 44 procent denkt dat de dekking in de basisverzekering afhankelijk is van welke zorgverzekeraar hij heeft gekozen. In de groep 18- tot 30-jarigen denkt zelfs 56 procent dat dit bepaald wordt door zijn zorgverzekeraar.
Hoe het zit? De overheid beslist. Elk jaar maakt de minister bekend wat er in het basispakket zit. Keuzevrijheid hebben zorgverzekeraars alleen als het gaat om de aanvullende verzekeringen.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht

Op de stelling ‘Een verzekeraar mag je weigeren voor de basisverzekering, op basis van je gezondheid’ antwoordt 18 procent bevestigend. Bij 18- tot 30-jarigen ligt dat zelfs op 23 procent.
Het juiste antwoord? Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht bij de basisverzekering. Dat is wettelijk bepaald. Ze kunnen verzekerden wel weigeren voor de aanvullende verzekering. Zo kan de verzekeraar nee zeggen als iemand bijvoorbeeld een verleden heeft als wanbetaler.

Met een aanvullende verzekering ben je verzekerd van betere zorg in ziekenhuis

Bijna 40 procent van de 60-plussers gaat ervan uit dat de aanvullende verzekering nuttig is mocht je in het ziekenhuis belanden. Gemiddeld denkt dat 35 procent dat.
Het goede antwoord: nee. Ziekenhuiszorg zit namelijk in de basisverzekering. Met een aanvullende verzekering krijg je dus geen betere ziekenhuiszorg. Wel ben je met een aanvullend pakket verzekerd voor kosten die niet gedekt zijn in het basispakket. Denk dan aan tandartshulp voor boven de 18 jaar, een uitgebreide dekking voor fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen.

Voor bepaalde behandelingen ben je met een budgetpolis nergens verzekerd

Op deze vraag reageert 41 procent bevestigend. In de groep 18- tot 30-jarigen ligt dat zelfs nog iets hoger: 46 procent. Het geval is: budgetpolissen sluiten geen behandelingen uit.
Het juiste antwoord is: nee. Máár wees alert: met een budgetpolis ben je wel beperkt gedekt in het aantal gecontracteerde zorgaanbieders waar je zonder bijbetaling terecht kunt. Mensen met een budgetpolis kunnen achteraf geconfronteerd worden met hoge rekeningen waar zij niet op gerekend hadden. Dit is als zij gebruikmaken van een zorgaanbieder waarmee hun verzekeraar geen contract heeft.

Bron: AD, Natasja de Groot