OHRA: wijzigingen zorgverzekering per 2022

OHRA heeft bekend gemaakt een aantal wijzigingen in de zorgverzekering te gaan doorvoeren per 1 januari 2022. Vorige week hebben de deelnemers aan uw zorgcollectief bij OHRA deze informatie van de verzekeraar ontvangen.

Wat verandert er?
In 2022 gaat de vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en wijkverpleging van 100% naar 75% als de zorgverlener géén contract heeft met OHRA. Zij vergoeden dan 75% van de rekening, maar nooit meer dan het maximum tarief. Op www.ohra.nl/zorg2022 leest u hoe deze tarieven tot stand komen. Vanaf 12 november vindt u hier ook de lijst met maximale tarieven 2022. De aanpassing heeft voor weinig klanten gevolgen. Heeft de zorgverlener wél een contract met OHRA? Dan verandert de vergoeding niet. De verzekeraar laat elke verzekerde persoonlijk weten wat er precies verandert in de basisverzekering en wat dat betekent.

Waarom voert OHRA deze aanpassing door?
De zorgkosten in Nederland blijven alsmaar stijgen. OHRA geeft aan goede zorg te willen garanderen, tegen een concurrerende premie. Daarom heeft de verzekeraar ervoor gekozen om GGZ en wijkverpleging niet meer volledig te vergoeden, als de zorgverlener geen contract heeft met OHRA. Hiermee verwachten zij deze zorgkosten te kunnen beheersen en het effect op de premie te beperken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijziging in de OHRA basisverzekering? Kijk daarvoor op www.ohra.nl/zorg2022.

Vragen?
Heeft u vragen? Wij beantwoorden die graag! Neem dan contact met ons op via zorg@upiva.nl / 088 – 000 8320.