Mandaat Diensten wordt UPIVA

Zoals u weet zijn Mandaat Diensten en UPIVA in 2017 gefuseerd. Deze fusie heeft onze organisatie een hoop voordelen gebracht: de twee organisaties versterken elkaar, we hebben onze positie in de markt verbeterd en ons dienstenpalet kunnen uitbreiden. Zo is UPIVA gespecialiseerd in zorgverzekeringen en ICT-ontwikkeling. Dit biedt ook zeker voordelen voor de bij ons aangesloten relaties.

Mandaat Diensten wordt UPIVA

Vanwege de goede samenwerking tussen de fusiepartners Mandaat Diensten en UPIVA is ervoor gekozen om sinds maandag 1 oktober 2018 onze diensten onder één noemer verder te laten gaan, namelijk: UPIVA. Dit houdt in dat de naam Mandaat Diensten wordt gewijzigd in UPIVA.

Wat verandert er?

Behalve de naamswijziging verandert er een aantal zaken, te weten:

  • UPIVA zal in de toekomst provinciale- en volmachtpolissen incasseren of een factuur sturen, wanneer u als adviseur niet zelf de incassant bent;
  • In het verlengde daarvan zal de naam van UPIVA ook op de provinciale polissen terug te vinden zijn. Maakte u gebruik van de dienstverlening van Mandaat Diensten? Dan blijven uw vertrouwde contactpersonen en telefoonnummer ongewijzigd. De naam Mandaat Diensten vindt u echter niet meer terug. Als gevolg daarvan zijn de e-mailadressen van uw contactpersonen veranderd. U vindt deze e-mailadressen op https://upiva.nl/onzecollegas/.