Maximale korting basisverzekering omlaag in 2020

Minister Bruins van Volksgezondheid kondigde vorig jaar al aan dat de korting op zorgcollectiviteiten gaat veranderen. Begin deze week is dit besluit officieel door de Raad van State in de Staatscourant geplaatst en daarmee definitief. Graag informeren wij u over het genomen besluit en de achterliggende afwegingen. De maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat per 1 januari 2020 van 10 naar 5 procent.

Oneigenlijk gebruik

Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit bleek dat in ongeveer een derde van de zorgcollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt. Op zich kan een collectieve regeling voor de zorgverzekering een nuttige functie hebben, maar bij het merendeel wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de regeling. Verzekeraars werken aan het uitbreiden van de zorginhoudelijke afspraken.

Huidige omvang niet te rechtvaardigen

De verlaging van de collectiviteitskorting wordt gezien als onderdeel van een gerichte aanpak om weer op een correcte manier invulling te geven aan de zorgcollectiviteiten. Daarbij plaatst de Raad van State wel een kanttekening: ook wanneer het wel gaat om zorginhoudelijke afspraken is een collectiviteitskorting van de huidige omvang niet te rechtvaardigen.

Laatste kans

Een verlaging van de korting moet onbedoeld gebruik tegengaan. Geconstateerd is namelijk dat de bedoelingen van de collectiviteitskorting langere periode niet of nauwelijks gerealiseerd werden. Verder is vastgesteld dat een korting van 10 procent niet bijdraagt aan het realiseren van de oorspronkelijke bedoelingen; een maximum van 5 procent is reëler. Deze verlaging compenseert ongewenste financiële kruissubsidiëring, verhoogt de transparantie van het polisaanbod en biedt betrokkenen tegelijkertijd een laatste kans om het bedoeld gebruik van de collectiviteitskorting aan te tonen.

Vervolgmaatregelen

Er is bewust gekozen om op korte termijn een onderzoek te starten, zodat zorgverzekeraars gedwongen worden om snel beoogde resultaten te boeken. Zorgverzekeraars weten tenslotte al sinds medio 2018 dat deze wijziging vanaf 2020 zal plaatsvinden. Naar verwachting zullen de effecten van deze veranderingen pas eind 2020 zichtbaar zijn. Indien nodig worden er normen ontwikkeld en geïmplementeerd om onbedoeld gebruik tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek naar deze effecten zijn richtinggevend voor de besluitvorming over vervolgmaatregelen.

Wat betekent dit voor uw relaties?

Welke consequenties dit besluit heeft voor de collectiviteitskortingen via de door UPIVA aangeboden collectiviteiten is nog niet bekend. De maximale korting van 5 procent geldt voor de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben tot medio november om hun kortingspercentages te wijzigen. Dan moeten zij ook uiterlijk de premies voor 2020 bekendmaken. Voor de aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars zelf bepalen welke korting ze maximaal geven. Uiteraard zijn wij hierover in gesprek met de verzekeraars. Wij houden u op de hoogte zodra er meer bekend is over de wijzigingen. Heeft u vragen over de zorgverzekering van uw relaties? Bel dan met een van onze specialisten via 088 – 000 8320.