“Verdwijnen collectiviteitskorting per 2023 onaangename verrassing”

Afgelopen week maakte de overheid bekend dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 wordt afgeschaft. UPIVA is onaangenaam verrast door deze stap van de minister van Medische Zorg.

Veel vooruitgang geboekt
De afgelopen jaren is er door collectieve relaties, adviseurs en zorgverzekeraars juist veel vooruitgang geboekt op het maken van zorginhoudelijke afspraken. Dit blijkt uit een in opdracht van de overheid gepubliceerd rapport door Equalis. De voortgang op het gebied van de zorginhoudelijke afspraken is een belangrijke voorwaarde geweest om de collectiviteitskorting in stand te houden. Sinds januari 2020 is de maximale korting op de basisverzekering al verlaagd van 10% naar 5%.

Gezamenlijke investering
Met de voorgenomen afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering lijkt de minister een bom te leggen onder zorginhoudelijke afspraken. Inmiddels profiteren daar namelijk veel werknemers, chronisch zieken en deelnemers aan ledencollectiviteiten van.

Adviseurs en zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in relevante zorginhoudelijke afspraken voor deelnemers aan collectiviteiten. Volgens onderzoeken is het aantal collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken sinds 2016 sterk gestegen. De verwachting is dat we de komende jaren ook gaan zien dat deze afspraken naast meerwaarde voor de klant ook besparingen op de zorgkosten opleveren. Daarbij worden de bredere voordelen (lager verzuim, vitalere werknemers, minder wanbetalers) nog buiten beschouwing gelaten.

“Belang van de collectiviteit blijft groot”
“Wij zijn van mening dat het belang van collectiviteiten voor onze relaties en de deelnemers blijft bestaan. Ook al wordt de korting op de basisverzekering naar verwachting in 2023 afgeschaft”, reageert Gert Dingemans namens UPIVA. “Zorginhoudelijke afspraken blijven ook zonder korting van belang. Wij zullen de komende tijd met onze businesspartners alternatieven ontwikkelen die de collectiviteiten aantrekkelijk houden en maken voor zowel contractspartijen als deelnemers. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen”