Reactie UPIVA op plannen rondom collectiviteitsverzekeringen

Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft aangekondigd dat de korting op collectiviteiten gaat veranderen. Het gaat om twee belangrijke voorgestelde wijzigingen per 1-1-2020:

  1. De maximale korting op de basisverzekering wijzigt van 10% naar 5%.
  2. Verzekeraars moeten duidelijk aangeven op welke basisverzekering de korting is gebaseerd.

Belangrijkste reden voor de minister is  het gebrek aan transparantie en het niet daadwerkelijk realiseren van (zorg)inkoopvoordeel. Consumenten zouden niet kunnen zien op welke basisverzekering de collectiviteitskorting gebaseerd is. Daarnaast stelt de minister dat de korting in het leven is geroepen om met een collectiviteit extra (zorg)inkoopvoordeel te kunnen bewerkstelligen. Hij stelt dat daarvan geen sprake is.

Onze reactie

Wij begrijpen de reactie van de minister en de voorgestelde aanpassingen. Al jaren worden collectiviteitskortingen op basis van volume aangeboden zonder dat er sprake is van enige zorginhoudelijke afspraak of extra dienstverlening. Verzekeraars maken gebruik van verkooporganisaties die feitelijk het eigen verkoopkanaal zijn door het aanbieden van korting op één ‘gelabelde’ zorgverzekering. Van onafhankelijk advies, dienstverlening of zorginhoudelijke afspraken is geen sprake. Deze vorm van distributie is feitelijk de basis voor de negatieve beeldvorming rondom collectiviteitskorting.

UPIVA

Wij willen verder gaan dan de voorgenomen (en nu bekende) besluiten van de minister. Wij zijn van mening dat er alleen sprake kan zijn van het kunnen aanbieden van collectiviteitskorting als consumenten en werkgevers daadwerkelijk de gelegenheid krijgen tot onafhankelijk advies via hun adviseur.

Met onze onafhankelijke zorgmodule om zorgverzekeringen te vergelijken én af te sluiten biedt UPIVA al jaren de vereiste transparantie en bieden wij u een marktbrede vergelijking. Daarmee kunt u werkgevers en consumenten onafhankelijk adviseren over alle beschikbare zorgverzekeringen.

UPIVA biedt naast onafhankelijk advies en zorgmodules een uitgebreid pakket aan dienstverlening.

Overleg

UPIVA biedt momenteel ook kortingen aan die hoger liggen dan 5%. Wij gaan hiermee in overleg met zorgverzekeraars. Uiteraard passen we ruim op tijd de zorgmodules en marketingpagina’s aan.