Update ASZ: WGA-hiaatverzekering & WGA-excedentverzekering

Vanaf vandaag bieden wij de mogelijkheid om via de Adviesmodule een offerte voor een WGA-hiaatverzekering aan te vragen. Arbeidsongeschikte werknemers die een WIA-uitkering ontvangen krijgen te maken met een derving van hun inkomen. De WGA-hiaatverzekering is bedoeld om deze derving (deels) op te vangen.

De basis WGA-hiaatverzekering biedt arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de WGA-vervolgverzekering. Deze aanvulling is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat wordt vastgesteld door het UWV na de eerste twee ziektejaren.

De uitgebreide WGA-hiaatverzekering vult het loon van werknemers aan tot 70 procent van het laatstverdiende gemaximeerde loon. In tegenstelling tot de basisvariant kan de uitgebreide variant het inkomen ook aanvullen wanneer de werknemer recht heeft op een WGA-loongerelateerde uitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering, afhankelijk van de maatschappij.

Geeft u in de Adviesmodule aan dat u een offerte voor een WGA-hiaatverzekering wenst te ontvangen, dan offreren wij de uitgebreide variant. Mocht u echter graag een offerte voor de basis WGA-hiaatverzekering willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

WIA-excedentverzekering

Naast de WGA-hiaatverzekering is het mogelijk om de WIA-excedentverzekering via de Adviesmodule te offreren. Deze verzekering is vooral bedoeld voor werknemers met een inkomen dat hoger is dan het maximum dagloon. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid immers terug op een inkomen dat aanzienlijk lager is dan het laatstverdiende loon, nu het maximum dagloon bij de WIA-uitkeringen bepalend is voor de uitkering. De WIA-excedentverzekering dekt een deel van het gat dat ontstaat door de inkomensterugval na arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Ga naar: https://beheer.uwpartnerinverzekeringen.nl