WGA Eigenrisicodragerverzekering: live in ASZ

In de Adviesmodule Sociale Zekerheid (ASZ) heeft wederom een belangrijke update plaatsgevonden: de WGA Eigenrisicodragerverzekering (ERD) is toegevoegd.

Wat is de WGA ERD?

Is een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering(*). Werkgevers zijn bij het UWV publiekelijk verzekerd voor dit risico. Het UWV betaalt de WIA-uitkeringen aan de arbeidsongeschikte werknemers. Een deel van de  WGA-uitkeringen (**) wordt door de Belastingdienst aan de werkgever doorbelast in de vorm van een gedifferentieerde premie. Werkgevers kunnen, wanneer zij kiezen voor het eigenrisicodragerschap, zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het uitbetalen van de WGA-uitkeringen. Wanneer de werkgever een eigenrisicodragerschapverzekering  afsluit in de volmacht van Mandaat Assuradeuren worden deze kosten vergoed.

Eigenrisicodragerschap

De verzekeraar stelt de premie vast en vergoedt de verschuldigde WGA-uitkeringen. Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden heeft u een garantieverklaring nodig. Met de garantieverklaring bieden wij namens de risicodrager de zekerheid dat u uw verplichtingen kunt nakomen die uit het eigenrisicodragerschap voortvloeien.

Twee maal per jaar is het mogelijk om eigenrisicodrager te worden, te weten op 1 januari en op 1 juli. De aanvraag moet 13 weken vóór de ingangsdatum door de Belastingdienst zijn ontvangen, dus uiterlijk 31 maart of 30 september. Startende werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden op het moment dat ze werkgever worden.

Meer informatie over de mogelijkheden van de WGA ERD? Bekijk het via uw module in ASZ of neem dan contact op met UPIVA via inkomen@upiva.nl of 088- 000 8333.

* WIA: Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
**WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten