Onderzoek: zorgpremie in 13 jaar bijna 75 procent gestegen

Heeft u in de afgelopen 13 jaar géén gebruik gemaakt van uw (basis)zorgverzekering en heeft u uw eigen risicobedrag niet opgemaakt? Dan is uw zorgpremie in die periode met maar liefst 75 procent gestegen. En ging uw eigen risico wel helemaal op aan zorg, dan is de stijging 68 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse zorgonderzoek van adviesbureau MoneyView.

Zorgpremie veelal omhoog

In 2006 betaalden verzekerden nog € 68,10 per maand voor een basisverzekering (zonder gebruik te maken van zorg). Hun premie voor komend jaar is al € 118,-. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de zorgpremie bijna elk jaar verhoogd, behalve in 2013 en 2014, toen de premie licht daalde. Daar stond tegenover dat het eigen risico wel met € 150 omhoog ging. Sinds 2016 is het verplichte eigen risico gelijk gebleven op € 385. De premies blijven daarentegen nog steeds stijgen.

Premieverschillen groeien

Naast een flinke premieverhoging van 5,6 procent (inclusief het verplichte eigen risico) voor komend jaar en tussen de 2 en 3 procent afgelopen jaar, springt een andere ontwikkeling ook in het oog: namelijk de premieverschillen tussen de basisverzekeringen. Komend jaar kunnen de verschillen in premie zelfs oplopen tot bijna € 30 in de maand. Zo betaalt u voor de duurste naturapolis € 28,45 per maand meer dan de goedkoopste. Bij restitutiepolissen is het maximale verschil € 20,60.

Bij een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze, maar let op: in sommige gevallen moet u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener nog een bedrag betalen als de rekening boven het meest voorkomende tarief voor een behandeling uitkomt.

Overstappen

Ondanks de premiestijgingen is het maar de vraag of mensen daadwerkelijk overstappen. Verzekerden zijn over het algemeen trouw aan hun zorgverzekeraar. Meer dan 60 procent is nog nooit veranderd van verzekeraar. Een vijfde is één keer overgestapt en 17 procent twee keer of meer.

Van 2017 naar 2018 maakte 6,2 procent van de Nederlanders de overstap naar een andere verzekeraar. Acht jaar geleden was het aantal wisselingen het hoogst met 7,2 procent, zo is terug te lezen in een rapport van zorgdatabedrijf Vektis. Onder jongeren en stedelingen is de bereidheid om over te stappen het hoogst. Zij zijn minder loyaal aan hun zorgverzekeraar en maken sneller een vergelijking en overstap.

Daarnaast speelt mee dat mensen die zorg gebruiken vaak denken dat ze niet kunnen overstappen, omdat zorgverzekeraars een medische selectie hanteren. Dit geldt maar voor weinig aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering geldt sowieso een acceptatieplicht voor de verzekeraars.

Vergelijken loont: deel uw zorgvergelijkers

Gezien de ontwikkelingen op premiegebied loont het voor uw relaties om hun zorgverzekering jaarlijks onder de loep te nemen. Via uw zorgvergelijker(s) kunt u hen daarbij helpen. Hebben uw relaties vragen over (het afsluiten van) hun zorgverzekering? Dan kunnen ze te allen tijde contact opnemen met het zorgteam van UPIVA: 088 – 000 8333 & zorg@upiva.nl.