Prinsjesdag 2021: de veranderingen

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. Daarin zijn de plannen voor 2022 kenbaar gemaakt. Ook op het gebied van zorgverzekeringen. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken.

Zorgpremie stijgt verder
De zorgpremie gaat komend jaar naar verwachting verder omhoog, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Het Ministerie van VWS verwacht dat de nominale premie met € 31,- per jaar stijgt.

Dit komt mede door de grote hoeveelheid aan uitgestelde zorg door corona. Meer dan 100.000 niet-spoedeisende operaties zijn uitgesteld naar 2022. Om die reden is er meer zorgpersoneel nodig en hun salarissen stijgen.

De verwachting is dat de kosten jaarlijks tientallen euro’s gaan stijgen. Wat de exacte premies gaan worden, is nog even afwachten. Deze zullen uiterlijk op 12 november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt worden.

Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico blijft onveranderd op € 385,-.

De inkomensafhankelijke bijdrage daalt
De loonstijging en werkgelegenheid hebben zich in 2020 en 2021 positief ontwikkeld. Daardoor is de grondslag waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven in 2021 veel hoger uitgekomen. De werkgeverspremie daalt daarom van 7% naar 6,70%. Voor zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden daalt het tarief van 5,75% naar 5,45%.

Onbewezen zorg basispakket
Het Zorginstituut gaat strenger beoordelen welke zorg binnen het basispakket valt. Bijvoorbeeld wanneer medicatie onvoldoende effectief is bewezen of de kosten niet opwegen tegen de gezondheidswinst kan deze uit het basispakket verdwijnen.

Herstelzorg na corona
Mensen die na het doormaken van COVID-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2021.

Lees het hele artikel op de website van zorginstituut Nederland