Wijzigingen basisverzekering Nationale Nederlanden per 2022

Van Nationale Nederlanden hebben wij bericht ontvangen welke wijzigingen zij gaan doorvoeren in de basisverzekering vanaf 1 januari 2022.

Wat verandert in 2022?
Nationale Nederlanden wijzigt de hoogte van de vergoedingen in de basisverzekering voor niet-gecontracteerde GGZ, wijkverpleging (thuiszorg) en fysio- en oefentherapie. Maakt uw klant gebruik van een zorgverlener waar de verzekeraar geen contract mee heeft, dan wordt  75% van de rekening vergoed, maar nooit meer dan het maximumtarief. Dit doet Nationale Nederlanden om deze zorgkosten te beheersen en het effect op de premie voor de verzekerden klanten te beperken.

Nationale Nederlanden informeert uw klant
Nationale Nederlanden informeert op of rond 27 september alle klanten met een zorgverzekering persoonlijk over de wijzigingen. U leest op hun website meer over deze wijzingen en hoe zij uw klanten hierover informeren. De brief die zij uw klanten sturen, vindt u ook op de wijzigingenpagina.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via zorg@upiva.nl / 088 – 000 8320.