Prinsjesdag 2018: zorgpremie omhoog

In de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de kosten voor de gezondheidszorg wederom zijn gestegen. Dit keer naar een hoogte van 71 miljard euro. Wat betekent dat voor de basisverzekering voor 2019?

Zorgpremie stijgt, eigen risico gelijk

De zorgpremie gaat komend jaar verder omhoog, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Bronnen rondom het kabinet hadden eerder al melding gemaakt dat de premiestijging eraan zat te komen.

De stijging van de basispremie is forser dan het jaar ervoor en loopt op naar meer dan € 10,- per maand (€ 124,- per jaar). Het verplichte eigen risico blijft zoals eerder afgesproken op € 385,- per jaar. Uiteraard is het mogelijk om het eigen risico te verhogen naar maximaal € 885,-.

12 november: premies zorgverzekeraars bekend

De zorgverzekeraars maken hun premies uiterlijk 12 november definitief bekend. De werkelijke premies verschillen per zorgverzekeraar en kunnen afwijken van de premie in de Miljoenennota, omdat de zorgverzekeraars specifiek voor hun relaties alle zorg- en bedrijfskosten meenemen in hun berekeningen.

Zorgtoeslag omhoog

Ter compensatie gaat de maximale zorgtoeslag ook omhoog. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt naar € 92,- per maand, die van meerpersoonshuishoudens naar € 277,- per maand.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet is zowel voor de werknemers (van 6,90 naar 6,95 %) en van de werkgevers en zzp’ers (van 5,65 naar 5,70 %)  stijgen met 0,5 %.

Wat wijzigt er in de basisverzekering?

In 2019 wijzigen enkele zaken gewijzigd in de basisverzekering:

1. Maximum eigen bijdrage medicijnen

In 2019 komt er een maximum van € 250,- voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er geen grens, waardoor patiënten soms flink moeten bijbetalen voor bepaalde medicatie. Vooral mensen die gebruik maken van dure ADHD-medicatie kan dit een flink financieel voordeel opleveren.

2. Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de gecombineerde leefstijl interventie. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich  op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.

3. Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

4. Paracetamol & voedingssuplementen

Vanaf 2019 wordt zware paracetamol (1000 mg dosering) niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Vanwege de lage kosten van paracetamol vindt het Ministerie van Volksgezondheid dat patiënten de kosten hiervan zelf moeten dragen. De besparing levert de schatkist 20 miljoen euro op.
Ook bepaalde voedingssuplementen, zoals vitamines en mineralen, worden uit het basispakket gehaald.

5.Vergoeding zittend ziektevervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.