Vooruitblik Prinsjesdag: zorgpremie stijgt fors

Met nog een kleine week te gaan tot Prinsjesdag melden bronnen rondom het kabinet dat de basispremie voor de zorgverzekeringen komend jaar flink omhoog gaat. Wij vertellen waar deze stijging vandaan komt en maakten een animatievideo over het onderwerp eigen risico & eigen bijdrage. 

Voor 2019 gaat het kabinet uit van een jaarlijkse premie van 1432 euro, een stijging van 124 euro (iets meer dan € 10 per maand). Dit is echter een richtlijn voor zorgverzekeraars die in november zelf hun tarieven bepalen. Vorig jaar steeg de premie met slechts € 1,50 per maand. De redenen die genoemd worden voor de stijging van de zorgpremie:

  1. Stijging van de lonen en prijzen in de zorg.
  2. De premie is vorig jaar te hoog geraamd voor 2018 en dus ook de bijdrage voor gepensioneerden, ondernemers en werkgevers. Door de zorgpremie komend jaar te verhogen wordt dit rechtgetrokken.
  3. Groei van de zorgkosten. Mede door vergrijzing en nieuwe en/of betere hulpmiddelen en medicijnen die in het zorgpakket zitten.
  4. De financiering van de wijkverpleging is sinds 2015 mondjesmaat overgeheveld naar de zorgverzekering. Dat wordt komend jaar voelbaar in de premie.
  5. Omdat vorig jaar het verplichte eigen risico is bevroren op € 385,- heeft dat tot gevolg dat de premie stijgt.

Hoe dit werkt? UPIVA maakte een video over het onderwerp eigen risico/eigen bijdrage. 

Zorgtoeslag

Voor mensen met een minimum inkomen verandert er niet veel, omdat naar verwachting ook de zorgtoeslag stijgt. Voor een eenpersoonshuishouden wordt dit naar verwachting maximaal € 92,-, voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 277,-. De meerpersoonshuishoudens met een maximale zorgtoeslag gaan er op vooruit.

Aanstaande dinsdag, 18 september, worden de kabinetsplannen definitief naar buiten gebracht.

Advies

Uw eigen assurantieadviseur kan u uitstekend adviseren op het gebied van uw zorgverzekering. Hij/zij kan al uw vragen beantwoorden.