Recente
nieuwsartikelen

MultiSafe kiest voor de Sucsez Groep

De Sucsez Groep neemt per 20 juli 2018 de aandelen van de Multisafe Groep (Multisafe) over. De Sucsez Groep, bestaande uit de bedrijven Heilbron, Mandaat, UPIVA en De Verzuimeconoom, ging na de fusie in 2017 (Heilbron en SUCSEZ) verder op zoek naar verbreding van het aanbod en versterking van de organisatie als geheel. Eind 2017 […]

UPIVA biedt oplossing voor uitkomst onderzoek ACNM & NZa

De Autoriteit Consument & Markt (ACNM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vinden dat zorgverzekeraars het aanbod van basisverzekeringen overzichtelijker moeten presenteren, waardoor consumenten niet duurder uit zijn. Dit komt uit een onderzoek dat beide organisaties gehouden hebben. De toezichthouders zijn van mening dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien wat betreft de basispolissen. Een […]

Reactie UPIVA op plannen rondom collectiviteitsverzekeringen

Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft aangekondigd dat de korting op collectiviteiten gaat veranderen. Het gaat om twee belangrijke voorgestelde wijzigingen per 1-1-2020: De maximale korting op de basisverzekering wijzigt van 10% naar 5%. Verzekeraars moeten duidelijk aangeven op welke basisverzekering de korting is gebaseerd. Belangrijkste reden voor de minister is  het gebrek aan transparantie […]

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering

Vanaf 2019 is er vanuit het basispakket van de zorgverzekering meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg. Mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht kunnen door huisartsen worden doorverwezen naar een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn […]

Inkorting WGA-risicoperiode

In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan de wens te hebben de ‘WGA-risicoperiode’ in te korten van tien naar vijf jaar. Dit voorstel van wet is nu in consultatie gegaan, wat betekent dat belanghebbenden bij de wijziging kunnen reageren op de voorgenomen plannen. De plannen en flankerende wijzigingen zien er kort samengevat als volgt […]

CZ: “Premiestijging gaat verdubbelen in 2019”

Volgens zorgverzekeraar CZ staat er in 2019 een flinke premiestijging op het programma. Dat publiceert de zorgverzekeraar in het jaarverslag. Het zou gaan om een jaarlijkse premiestijging van minimaal € 84,-. Waar de premie eerder met drie procent steeg, zal dat volgens CZ volgend jaar dus zes procent zijn. In de praktijk betekent dat een […]

WGA Eigenrisicodragerverzekering: live in ASZ

In de Adviesmodule Sociale Zekerheid (ASZ) heeft wederom een belangrijke update plaatsgevonden: de WGA Eigenrisicodragerverzekering (ERD) is toegevoegd. Wat is de WGA ERD? Is een werknemer na twee jaar ziekte nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering(*). Werkgevers zijn bij het UWV publiekelijk verzekerd voor dit risico. Het UWV […]

Update ASZ: WGA-hiaatverzekering & WGA-excedentverzekering

Vanaf vandaag bieden wij de mogelijkheid om via de Adviesmodule een offerte voor een WGA-hiaatverzekering aan te vragen. Arbeidsongeschikte werknemers die een WIA-uitkering ontvangen krijgen te maken met een derving van hun inkomen. De WGA-hiaatverzekering is bedoeld om deze derving (deels) op te vangen. De basis WGA-hiaatverzekering biedt arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de WGA-vervolgverzekering. […]